Jdi na obsah Jdi na menu
 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ PŘEDSEDY SVJ

 • 22. 11. 2021 - Ve středu 8. 12. 2021 proběhne od 19:00 ve společných prostorách našeho bytového domu schůze shromáždění SVJ. Body jednání: a) aktuální informace předsedy SVJ, b) volba nového předsedy SVJ.  Děkuji za potvrzení (ne)účasti, případně za vystavení plné moci k zastupování.
 • 10. 5. 2021 - V režimu rozhodování SVJ dle čl. IV/4 stanov proběhne hlasování o provedení některých investičních záměrů a úprav v nastavení odvodů do fondu oprav (viz informace zaslané vlastníkům e-mailem). Termín pro vyjádření: 17. 5. 2021.
 • 23. 7. 2019 - V pondělí dne 9. 9. 2019 proběhne od 19:00 v okolí našeho bytového domu schůze shromáždění SVJ. Podklady zaslány členům SVJ e-mailem.
 • 14. 6. 2019 -  Vlastníkům bylo rozesláno vyúčtování služeb za rok 2018. Reklamace je možné uplatnit nejpozději do 15. 7. 2019. Nedoplatky z vyúčtování je zapotřebí uhradit nejpozději do 31. 7. 2019 na bankovní účet SVJ, přeplatky budou vyplaceny ve stejném termínu.
 • 20. 2. 2019 - Pro potřeby likvidace objemnějšího odpadu budou v okolí našeho domu přistaveny velkoobjemové kontejnery - v ul. Ke Kurtům od 12. do 14. dubna, v ul. U Bazénu od 10. do 12. května.
 • 18. 10. 2018 - Ve čtvrtek 25. 10. 2018 proběhne v našem domě oprava vodovodní soustavy, kterou se nepodařilo realizovat na jaře t.r.  Z tohoto důvodu bude uzavřen přívod vody do jednotlivých bytových a nebytových jednotek, a to cca od 7:30 do 15:00 h. Děkuji za Vaše pochopení a omlouvám se za komplikace s tím spojené.
 • 27. 3. 2018 - Pro potřeby likvidace objemnějšího odpadu budou v okolí našeho domu přistaveny velkoobjemové kontejnery - v ul. Ke Kurtům od 13. do 15. dubna, v ul. U Bazénu od 11. do 13. května.
 • 26. 2. 2018 - Ve středu dne 21. 3. 2018 proběhne od 18:30 v prostorách domu schůze shromáždění SVJ. 
 • 4. 10. 2017 - V úterý dne 10.10.2017 proběhne v našem domě úprava na potrubí rozvádějícím vodu do jednotlivých bytových a nebytových jednotek. Tento přívod je v poslední době v některých rozvodných větvích nestabilní, a hrozí tak riziko opaření. V době od 8 do 15h, kdy oprava bude probíhat, bude v domě rozvod vody přerušen. Děkuji za pochopení.
 • 5. 6. 2017 - Vlastníkům bylo rozesláno vyúčtování služeb za rok 2016. Reklamace je možné uplatnit nejpozději do 30.6.2017. Nedoplatky z vyúčtování je zapotřebí uhradit nejpozději do 31.7.2017 na bankovní účet SVJ, přeplatky budou vyplaceny ve stejném termínu.
 • 29. 5. 2017 - Vytvořena nová rubrika Roční vyúčtování nákladů SVJ
 • 10. 1. 2017 - Přidán zápis ze schůze SVJ konané dne 9. ledna 2017 (viz rubrika Domovní schůze), vč. nově schválených stanov.
 • 2. 1. 2017 - Prosím vlastníky o nahlášení odečtů měřidel vody (stav měřidla studené a teplé vody + jeho identifikační číslo) - odečtené hodnoty k náhledu v rubrice Odečty vody.
 • 2. 1. 2017 - V pondělí 9. ledna 2017 proběhne od 19:30h schůze SVJ. Na programu: schválení nových stanov + potvrzení žádosti o dotaci na zateplení.
 • 4. 10. 2016 - Přidán schválený zápis z domovní schůze ze dne 21. září 2016 (viz rubrika Domovní schůze).
 • 8. 9. 2016 - Datum a čas schůze SVJ se vzhledem k časovým možnostem vlastníků mění na středu 21. září 19:00.
 • 29.8.2016 - pátek 16. září 2015 proběhne od 18:30h v okolí našeho bytového domu schůze SVJ. Body k projednání: informace o proběhlé rekonstrukci a o poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám, volba pověřeného vlastníka SVJ na období do r. 2021, úprava stanov SVJ, reklamace vyúčtování studené vody za r. 2015, možnosti revitalizace okolí domu.
 • 20.6.2016 - Členům SVJ rozesláno opravné vyúčtování za rok 2015. Termín pro úhradu nedoplatků: 31.7.2016. Případně vzniklý přeplatek z reklamace SVJ k vyúčtování studené vody (nefunkční patní měřidlo) není ve vyúčtování zohledněn a bude vlastníkům vyplacen, resp. započten až následně.
 • 10.6.2016 - K vyúčtování za rok 2015 byla podána reklamace, případné požadované nedoplatky zatím prosím nehraďte.
 • 24.2.2016 -  Zahájení zateplovacích prací na domě se z důvodu nepříznivého počasí odkládá na příští pondělí.
 • 23.2.2016 - Po celou dobu rekonstrukce bude na přilehlém pozemku přistaven velkoodpadový kontejner. Využijte jej prosím mj. i  k likvidaci věcí odložených ve společných suterénních prostorách. Děkuji za pochopení.
 • 19.2.2016 - Vzhledem k příznivé předpovědi počasí bude rekonstrukce našeho domu pokračovat od příštího týdne. Připravte se, prosím, výhledově na vyklizení svých balkónů, které budou rekonstruovány zvenku z lešení. V určitý den (sdělím, až budu vědět) rovněž proběhne zapojení nových domácích telefonů a čipového systému otevírání vchodových dveří, které si vyžádá částečné zpřístupnění Vašeho bytu. Práce na domě by měly trvat celkově 4 až 6 týdnů.
 • 9.2.2016 - 10. února 2016 proběhne rekonstrukce vchodu do našeho bytového domu (výměna dveří, nové poštovní schránky, nové zvonky, čipový systém otevírání). Do doby plného zprovoznění nyní nefunkčního elektromechanického systému budou vchodové dveře otevíratelné klasickými klíči, které Vám na vyžádání vydám.
 • 4.2.2016 - Rekonstrukce našeho bytového domu bude zahájena 10. února 2016. Podrobnosti budou vlastníkům SVJ sděleny v průběhu příštího týdne.
 • 31.1.2016 - Přehled o hodnotách nahlášených odečtů studené a teplé užitkové vody za rok 2015 naleznete v oddíle Odečty. Vyúčtování obdrží vlastníci standardně na jaře t.r.
 • 1.1.2016 - S platností od 1. ledna 2016 se mění způsob rozúčtování nákladů na teplo ústředního vytápění. Projeví se až ve vyúčtování v roce 2017. Více informací naleznete zde.
 • 15.10.2015 - Ve dnech 23. až 25. října budou do naší ulice přistaveny velkokapacitní kontejnery na odpad. Využijte je, prosím, mj. k likvidaci svých věcí odložených jak do suterénu, tak před náš vchod.
 • 2.10.2015 - Dne 2.10.2015 vydal odbor výstavby MČ Praha 12 - Modřany stavebni_povoleni pro rekonstrukční a zateplovací práce na našem domě. Rozhodnutí nabyde právní moci 28.10.2015.
 • 21.8.2015 - S platností od 1.9.2015 dojde z důvodu připravovaného provedení zateplení a v souladu se závěry schůze SVJ v 4/2015 k navýšení příspěvku členů SVJ do fondu oprav. O přesné výši této změny budete v nejbližších dnech informováni správcovskou společností.
 • 29.6.2015 - Prosím vlastníky o sdělení preference k revitalizaci balkónových zábradlí (varianta "hliník" vs. varianta "repas"), a to nejpozději do 11. 7. 2015. Podrobné informace viz Váš e-mail. Většinový názor bude zadán jako řešení do stavebního projektu.
 • 22.6.2015 - Případné nedoplatky z ročního vyúčtování nákladů na jednotku uhraďte na účet SVJ nejpozději do 31.7.2015.
 • 26.4.2015 - Přidán finální zápis z domovní schůze ze dne 14.4.2014 (viz rubrika Domovní schůze)
 • 16.4.2015 - V návaznosti na závěry schůze SVJ prosím o vyjádření vlastníků ke způsobu technického a vizuálního řešení revitalizace našeho domu. Podrobnosti viz email/nástěnka. Prosím o sdělení preferencí nejpozději do pátku 24. dubna 2015.
 • 3.4.2015 - V úterý 14. dubna 2015 proběhne od 19h v prostorách našeho domu schůze SVJ. Body k projednání: a) revitalizace domu, b) výpověď nájmu společných prostor v suterénu domu (podklady ke schůzi budou k dispozici viz rubrika Domovní schůze).
 • 22.3.2015 - V domě proběhla výměna osvětlení chodeb; stávající systém zapínání a vypínání nahrazen patrovým snímačovým systémem (faktura za provedení práce)
 • 21.1.2015 - Dohodnutý harmonogram revize plastových oken v bytových jednotkách.
 • 19.1.2015 - Pro seřízení plastových oken v bytech vlastníků bude technik k dispozici ve dnech 22. ledna (od 15h do 20h) a 23. ledna (od 8h do 12h). Zajistěte prosím v jednom z těchto dvou termínů zpřístupnění Vašeho bytu a zvolený termín mi sdělte.  Další (náhradní) termíny již vypsány nebudou!
 • 15.1.2015 - Z důvodu opakovaného neplnění smluvených intervalů pro úklid v domě jsem k dnešnímu dni vypověděl smlouvu s firmou Kalinov s.r.o.
 • 14.1.2015 - Prosím o nahlášení stavu poměrových vodoměrů studené a teplé užitkové vody ve Vašich bytových a nebytových jednotkách, a to nejpozději do neděle 18.1.2015. Odečty mi prosím sdělte buď osobně, prostřednictvím poštovní schránky, e-mailu či SMS.
 • 30.12.2014 - V blízké době proběhne v našem bytovém domě seřízení chodbových plastových oken (zavíracích mechanismů). Nabízí se tuto revizi spojit i s revizí plastových oken nacházejících se v jednotlivých bytových jednotkách. V případě Vašeho zájmu mě prosím kontaktujte, a to nejpozději do pátku 9. ledna 2015. Následně Vám po dohodě s opravářskou firmou sdělím termín případného provedení. Nevznesou-li proti tomuto postupu členové SVJ námitky a bude-li o seřízení dostatečný zájem, bylo by možné náklady seřízení hradit z FO SVJ.
 • 9.12.2014 - Zaslán podnět k odboru výstavby MČ Praha 12 k pozastavení řízení o vydání stavebního povolení k developerskému projektu v sousedství našeho bytového domu (odpověď ze dne 22.12.2014 zde)
 • 28.11.2014 - Přidán finální zápis z domovní schůze ze dne 18.11.2014 (viz rubrika Domovní schůze)
 • 20.11.2014 - Přidán zápis z domovní schůze ze dne 18.11.2014 (viz rubrika Domovní schůze) - k případným připomínkám do 28.11.2014
 • 13.11.2014 - Úřadu Městské části Praha-Libuš zaslán dopis ohledně zajištění udržování pořádku a čistoty v okolí našeho bytového domu.
 • 8.11.2014 - V úterý 18. listopadu 2014 proběhne od 19h v prostorách našeho domu schůze SVJ (podklady viz rubrika Domovní schůze).
 • 29.9.2014 - SVJ obdrželo k připomínkám zpracovanou projektovou dokumentaci k zateplení (viz rubrika Revitalizace domu)
 • 23.9.2014 - Žádám vlastníky, resp. jejich nájemníky, aby si uklidili své odložené/vyřazené věci (nábytek, spotřebiče,...) ze suterénních prostor, a to 30. září 2014. Poté budou odstraněny nebo znehodnoceny správou domu.
 • 12.9.2014 - Projektová dokumentace (znění smlouvy viz rubrika Revitalizace domu) k revitalizaci domu bude zpracována do 30.9.2014. V návaznosti na to bude svolána schůze SVJ, která - s příhlédnutím ke stavu dluhů vlastníků - rozhodne o dalším postupu.
 • 25.8.2014 - Plánovaná schůze SVJ odložena z důvodu přetrvávajících nedoplatků nedoplatků členů SVJ.
 • 26.7.2014 - Přidán finální zápis z domovní schůze ze dne 16.7.2014 (viz rubrika Domovní schůze)
 • 17.7.2014 - Přidán zápis z domovní schůze ze dne 16.7.2014 (viz rubrika Domovní schůze) - k případným připomínkám do 24.7.2014
 • 7.7.2014 - nový termín schůze je stanoven na středu 16.7. 19h. Podrobné podklady jsou k dispozici na záložce Revitalizace domu, shrnutí těchto podkladů a situace ohledně nedoplatků pak zde.
 • 23.6.2014 -  z důvodu vysoké nahlášené neúčasti resp. nepotvrzené účasti se domovní schůze SVJ odkládá z 24.6.2014 na (prozatím) neurčito. Prosím o vaše vyjádření, ve kterém z náhradních termínů (Út 8.7., Čt 10.7., Ne 13.7., Út 15.7., Čt 17.7., Ne 20.7.) se budete moct zúčastnit (resp. kdy naopak ne); s ohledem na nutnost rozhodnout o revitalizačních pracích, prosím o pochopení, že bude nutné se sejít ještě během července.
 • 3.5.2014 - příští domovní schůze se uskuteční v úterý 24. června 2014 od 19:00
 • 29.4.2014 - nové výpočtové listy předpisů záloh vlastníků + analýza vývoje spotřeby tepla ústředního topení a teplé vody + rozúčtování tepla mezi vlastníky
 • 5.4.2014 - během příštích 14 dnů obdrží členové SVJ od správcovské společnosti vyúčtování za rok 2013 a předpis záloh na rok 2014; termín pro vyrovnání veškerých nedoplatků: 30.6.2014
 • 18.3.2014 - Ve dnech 9.5.-11.5.2014 budou dle informace MČ Praha-Libuš v ulici U Bazénu přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad.
 • 13.3.2014 - Městské části Praha-Libuš zaslána žádost o opětovné zprostředkování zajištění úklidu pozemku sousedícího s naším domem
 • 11.2.2014 - projednání stavebního záměru na MČ P-12 (viz rubrika Plán prací)
 • 5.2.2014 - v suterénních prostorách proběhla revize kanalizace - zjištění viz rubrika Plán prací
 • 14.1.2014 - Dle oznámení MČ P-12 bylo zahájeno územní řízení o zřízení stavby sousedící k našemu bytovému domu. Ústní projednání žádosti proběhne 11. 2. 2014 v 9:00 (více viz rubrika Plán prací, oddíl "Pozemek v okolí našeho domu")
 • 10.1.2014 - z důvodu nutnosti provedení ročního zúčtování spotřeby prosím o nahlášení stavu měřidel studené a teplé užitkové vody, a to nejpozději do pátku 17.1.2014.
 • 10.1.2014 - přidána rubrika Plán prací
 • 2.1.2014 - Prosím vlastníky bytových jednotek o nahlédnutí do kupních smluv a sdělení čísla vlastněné sklepní kóje. Díky. JU
 • 1.1.2014 - Přidány informace o dopadech nového občanského zákoníku a dalších nově účinných právních předpisů na fungování SVJ (viz rubrika Právní úprava SVJ)
 • 31.12.2013 - Přidán zápis z domovní schůze ze dne 17.12.2013 (viz rubrika Domovní schůze) - k případným připomínkám do 14. 1. 2014
 • 31.12.2013 - Zaslána poptávka po revizi domovní kanalizace (fa Verner)